Podle našeho názoru je bezpečnost více než jen o postupech, ale také o pozitivním a obětavém přístupu. Bezpečnost je přístup, který spočívá spíše v plánování než ve spěchu, v zastavení práce, když vidíme nebezpečí a v analýze před zahájením akce. Jde o péči o druhé i o sebe, prostě o to, abychom se bezpečně dostali domů ke svým rodinám a blízkým. Každý den.

Zdraví a bezpečnost: základní hodnota

Zdraví a bezpečnost je volba, ve společnosti REMEA jsme si zvolili zdraví a bezpečnost jako naše základní hodnoty, které nám pomáhají vytvářet pozitivní kulturu, o kterou usilujeme ve všech našich obchodních divizích po celém světě.

Jaké hodnoty se skrývají za systémem Home Safe?

Na všech úrovních se snažíme zajistit, aby naši lidé zůstali v bezpečí a nezraněni a aby se všichni bezpečně vrátili do svých domovů a ke svým blízkým.

Jaký je náš cíl?

Naším cílem je zajistit pracoviště bez nehod a úrazů, kde jsou naši zaměstnanci spokojení a v bezpečí.

Jak toho dosáhneme?

  • Neustálým učením se z vlastních chyb
  • Zůstáváme transparentní a nestranní
  • Zapojením našich týmů, nasloucháním jejich nápadům a/nebo případným stížnostem.
  • Zapojením našich zaměstnanců
  • Jasnou komunikací
  • Zaváděním postupu STOP (Zastav, Zamysli se, Zorganizuj, Pokračuj), který je základním pravidlem pro všechny naše zaměstnance bez ohledu na jejich funkci.
  • Zajištěním toho, že při provádění postupu STOP jsou přijímána vhodná a promyšlená opatření.