Kvalita a standardy

| Zdraví a bezpečnost – klíčová hodnota

Jsme zodpovědná společnost, která klade důraz na zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Naším cílem je dosáhnout nulové nehodovosti, proto je naše bezpečnostní politika založena na závazku vedení i každého zaměstnance k zásadní reformě v oblasti absolutního dodržování bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

| Dohled a kontrola v průběhu prací

Během naší práce pravidelně monitorujeme úroveň znečišťujících látek v ovzduší a volíme vhodná opatření osobní a kolektivní ochrany, abychom co nejlépe ochránili zdraví našich zaměstnanců, obyvatel i životní prostředí.

| Co nás definuje?

Vysokou kvalitu a bezpečnost naší práce potvrzují zavedené zásady: Získali jsme certifikáty ISO9001:2015, ISO14001:2015 a ISO45001:2018 pro sanaci a rekultivaci degradovaných a kontaminovaných lokalit od návrhu až po realizaci. Odběr vzorků pro environmentální studie včetně vypracování zpráv o stavu kontaminace půdy a vodního prostředí. Geotechnické průzkumy.

Certifikáty ISO

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví jsou pro nás velmi důležité. Díky společnému postupu a odhodlání vedení společnosti, všech zaměstnanců a oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme zavedli systém environmentálního managementu v souladu s výše uvedenou normou a účinně uplatňujeme ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015.

Certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 

Certyfikat ISO 45001:2018