Testování kvality podzemní vody a ovzduší

Monitorování životního prostředí REMEA zahrnuje testování kvality podzemních vod a ovzduší. V oblasti monitoringu podzemních vod dokážeme detekovat a identifikovat stávající znečištění, průběžně sledovat jeho migraci nebo postup sanačních prací.

Kontrola kvality vzduchu

V rámci kontroly kvality ovzduší provádíme dynamický monitoring (s využitím pokročilých detektorů těkavých organických látek a jiných toxických plynů) nebo pasivní monitoring pomocí vhodných vzorkovačů (např. Radiello). Nabízíme jednorázová nebo cyklická měření s podrobnou analýzou výsledků.

Objevte naši kompletní nabídku