Kontrola znečištění podzemních / povrchových vod

V naší nabídce máme monitorování podzemních vod, díky kterému můžeme detekovat a identifikovat znečištění nebo průběžně sledovat pokrok v remediálních pracích. Náš zkušený tým navrhne lokalizace a počet piezometrů a navrhne optimální technologická řešení pro měření takových parametrů jako:

  • Kolísání hladiny podzemní vody,
  • Teplota,
  • pH,
  • Elektrolytická vodivost,
  • ORP – oxidačně-redukční potenciál,
  • Obsah kyslíku,
  • Elektrický odpor,
  • TDS – celkový obsah rozpuštěných solí ve vodě
  • Hustota mořské vody
  • Atmosférický tlak.

V případě potřeby budeme odborně odebírat vzorek vody a podrobně jej analyzovat v laboratorních testech.