Proces hodnocení kontaminace zemského povrchu začíná historickým rozborem daného území. V rámci této analýzy se také doporučuje další in-situ screening lokality. In-situ průzkumy jsou průzkumy na místě prováděné na místě bez předkládání vzorků k laboratorní analýze.

Sozologický (chemický) výzkum půd

Pokud je v důsledku historického rozboru nutné provést chemické (sozologické) zkoušky, je jejich prováděním pověřena specializovaná firma, která má akreditaci pro odběr půdních vzorků a provádí stanovení koncentrace škodlivin v akreditovaných laboratořích (Časopis zákonů z roku 2016, položka 1395). Sonologické zkoušky půdy je nutné provést, pokud historický rozbor prokázal, že se v zkoumaném území nacházely tyto objekty:

  • podzemní palivové nádrže,
  • průmyslové továrny,
  • ocelárna,
  • skládky,
  • závody na výrobu barev a laků,
  • další průmyslové závody,

a jeho oblast dříve neprošla sanačním procesem, při kterém byly znečišťující látky neutralizovány nebo odstraněny.

Výzkum znečištění půdy

Dle zákona o ochraně životního prostředí, je-li předpoklad, že do 30. dubna 2007 byly v daném území prováděny činnosti, které by mohly způsobit znečištění životního prostředí, měly by být provedeny testy kontaminace půdy. Povinnost provést takové testy má vlastník pozemku a nařídí jej krajský ředitel pro ochranu životního prostředí (EPL, čl. 101f). V každém jiném případě, pokud existuje podezření na znečištění životního prostředí na daném pozemku, má regionální ředitel pro ochranu životního prostředí právo vstoupit na pozemek za účelem provedení příslušného průzkumu (článek 101g EPL). V souvislosti s výše uvedeným se domníváme, že koupě pozemku bez znalosti jeho historie a výsledků environmentálních výzkumů je pověstnou koupí kočky v žitě.

Environmentální studie postindustriálních oblastí

Věříme, že průzkum životního prostředí je nejlepší provést před zakoupením pozemku. Dobrým příkladem jsou zde postindustriální oblasti – kdysi se nacházely na okrajích měst a dnes pohlcené aglomerací a často obklopené obytnými budovami. Takové plochy mohou obsahovat velmi nebezpečnou chemickou zátěž, jejíž přítomnost či nepřítomnost lze prokázat pouze půdním rozborem. Proto by na takových pozemcích měly být prováděny spolehlivé územní průzkumy pro výstavbu – jen díky nim jsme schopni posoudit, zda pozemek není kontaminován a koupě nemovitosti nacházející se v této oblasti nebo v jejím okolí nám nezpůsobí problémy v budoucnu.

Akreditovaný odběr vzorků půdy a vody vysoké kvality

Oddělení environmentálních testů REMEA má akreditaci č. AB 1831 pro odběr vzorků. Přesný rozsah akreditace zahrnuje:

  • odběr vzorků podzemních vod pro chemické a fyzikální zkoušky podle PN-ISO 5667-11:2017-10,
  • odběr vzorků půdy/země pro chemické a fyzikální zkoušky podle PN-ISO 10381-4:2007 a PN-ISO 10381-5:2009.

Získání akreditace od REMEA je potvrzením kvality služeb poskytovaných naší společností. Správný způsob odběru vzorků pro laboratorní testy je jednou z nejdůležitějších otázek z hlediska spolehlivosti získaných výsledků. Zavedení certifikovaného systému managementu potvrzeného akreditací zaručuje nejvyšší standardy odběru vzorků a spolehlivé výsledky měření.

Objevte naši kompletní nabídku