Sanace a likvidace kontaminované půdy je hlavním problémem průmyslového a regionálního rozvoje. Společnost REMEA nabízí nejen environmentální, geologické a geotechnické studie, ale také sanaci znečištěných oblastí včetně řízení procesu odstraňování kontaminace zemin a následné revitalizace krajiny. Dély tomuto komplexnímu zaměření společnosti REMEA lze stavební projekty realizovat na čistém a bezpečném terénu.

Inovativní metody čištění životního prostředí

REMEA využívá inovativní metody pro čištění prostředí in situ a ex situ, přičemž metodu přizpůsobuje individuálním potřebám klienta, stavu půdního a vodního prostředí a finančním možnostem.

Hlavní oblasti působení společnosti REMEA v Česku:

  • environmentální (sozologické), geologické a geotechnické studie,
  • sanace kontaminovaných míst (včetně zemin, podzemních vod, sedimentů),
  • čištění průmyslových rybníků a nádrží na exploatačních místech,
  • odborné poradenství.

Menard, solution provider