Jak spočívá dylatometrické zkoumání DMT?

Badání dylatometrické DMT spočívá v vertikálním zavedení ocelové lopatky vybavené ocelovou, kulatou a deformovatelnou membránou do půdy. Během statického ponoru je dylatometr zastaven na různých hloubkách a následně se měří tlak plynu, který způsobuje požadované deformace membrány. Jsou měřeny tři hodnoty tlaku: p0, p1, p2. V důsledku se odvozují následující parametry:

  • Dylatometrický modul EDMT,
  • Materiálový index IDMT,
  • Horizontální napěťový koeficient KDMT.

Na základě interpretace odvozených parametrů lze získat následující geotechnické parametry:

  • Pevnost v smyku v podmínkách bez průtoku (cu),
  • Předpřetvářecí napětí (vyjádřené hodnotou OCR),
  • Modul deformace (E0),
  • Boční tlačný koeficient (K0),
  • Konzolidační koeficient (ch).

Sondování DMT nachází uplatnění ve zkoumání půd jak jemnozrnných, tak hrubozrnných. Zvláštní důležitost má zkoumání dylatometrem pro stanovení parametrů slabých půd (zejména jílovitých a ilovitých) a organických půd. Náklady na sondování půdy dylatometrem ve srovnání s důvěryhodností a množstvím získaných geotechnických parametrů jsou relativně nízké.