Průzkum dynamickou sondou lehkou (DPL), střední (DPM) nebo těžkou (DPH) spočívá v zavádění kuželu s normovanými rozměry (závislými na typu sondy) do půdy pomocí kladiva, které přenáší energii přímo na hřídel a dále na kužel. Hmotnost kladiva závisí na typu sondy a činí: 10 (DPL), 30 (DPM) nebo 50 kg (DPH). Různá hmotnost kladiva ovlivňuje přenášenou energii na kužel, která činí od 50 (DPL) do 167 kJ/m2 (DPH). Hmotnost použitého kladiva také souvisí s možnými hloubkami sondování, tj. čím těžší kladivo, tím hlubší je možné sondování.

Výsledky průzkumu půdy dynamickou sondou DPL/DPM/DPH

Výsledkem průzkumu půdy dynamickou sondou je počet úderů kladiva na podklad na každých 10 cm výsypu sondy. Hlavním parametrem získaným z dynamických sondování je stupeň zhutnění ID. Každý typ sondování má stanovenou korelaci mezi počtem úderů a hodnotou ID.

Průzkum dynamickou sondou také umožňuje nepřímo určit:

  • Index zhutnění IS,
  • Jednotkový dynamický odpor sondování qd.

Sondování dynamické DPL/DPM a DPH se vyznačují nejnižšími náklady na průzkum půdy, a proto jsou často využívány při průzkumech pro geotechnická hodnocení rodinných domů. Jejich použití je však omezeno pouze na hrubozrnné (nespojité) půdy.