Lehký dynamický penetrometr PANDA je moderní zařízení vybavené hloubkoměrem na lanku (podobně jako penetrometry pro statická sondování), senzorem měřícím sílu úderu a přenosným počítačem, který shromažďuje a převádí data na dynamický odpor na kuželu qd.

Průzkum půdy dynamickou sondou PANDA

Penetrometr Panda je vybaven dvěma typy kuželů. První menší s plochou 2 cm2 a úhlem vrcholu 90° slouží k kontrole zhutnění do hloubky asi 2-3 metry. Druhý kužel s plochou 4 cm2 a stejným úhlem vrcholu se používá k průzkumu mechanických vlastností a deformací půdy do maximální hloubky 6-7 metrů.

Během průzkumu se provádí měření:

  • Energie úderu,
  • Proniknutí v důsledku úderu.

Na základě těchto údajů se vypočítává dynamický odpor na kuželu qd. Na základě tohoto odporu qd je možné vypočítat následující parametry půdy:

  • Objemová hustota skeletu půdy ρd,
  • Objemová hustota ρ,
  • Stupeň zhutnění ID,
  • Kalifornský zatížitelnostní index CBR,
  • Vnitřní třecí úhel φ,
  • Smyková pevnost za nepřítomnosti průtoku Su,
  • Modul objemové stlačitelnosti EOED.

Penetrometr PANDA je ideální pro kontrolu zhutnění v nízkých násypech nebo základových výkopů. Navíc se skvěle hodí pro určení parametrů půdy pro malé investice, jako jsou rodinné domy nebo jiné jednopodlažní budovy.