Sondy otáčivého typu FVT se používají pro slabé jemnozrnné (spojeené) půdy a organické půdy k určení jejich pevnostních parametrů. Tento typ zkoušky je relativně snadný, rychlý a ekonomický. Spočívá v zavedení křížové sondy do půdního podloží na určitou hloubku a měření jejího odporu při otáčení s konstantní rychlostí.

Průběh zkoušky křížovou sondou FVT

Zkouška může, v závislosti na požadavcích, probíhat ve dvou fázích.

V první fázi dochází k narušení přirozené struktury půdy (při maximálním momentu otáčení), zatímco ve druhé fázi se provádí měření konstantní hodnoty momentu otáčení v již narušené půdě. Výsledkem je parametr určující pevnost půdy v podmínkách bez průtoku (I. fáze zkoušky) a reziduální pevnost vůči smyku (II. fáze zkoušky).

Při provádění zkoušek pomocí sondy FVT získáváme:

  • pevnost vůči smyku bez průtoku (bez korekce) cvf,
  • reziduální pevnost půdy vůči smyku bez průtoku crv,
  • křivku závislosti momentu na úhlu otáčení.

Stanovené hodnoty pevnosti smyku pomocí sondy FVT jsou považovány za referenční a na jejich základě se kalibrují další geotechnické zkoušky, jako je například CPT/CPTu. Zkouška půdy pomocí sondy FVT, i přes svou jednoduchost, výrazně zvyšuje kvalitu a důvěryhodnost prezentovaných pevnostních parametrů ve všech typech geotechnických posudků, projektech nebo geologicko-inženýrských dokumentacích.