Presjometrický průzkum (PMT) je in situ geotechnický test, jehož cílem je provádění zkušební zatížení půdy na požadované hloubce pomocí radiálně rozšiřitelného válcového čidla, které působí na stěny vrtu. Průzkum spočívá v postupném aplikování tlaku o vhodné hodnotě, což způsobuje zvýšení objemu čidla, a tím pádem i zvýšení napětí na rozhraní mezi půdou a čidlem. Klasický průzkum spočívá v provádění 10 přírůstků každých 60 sekund na požadované hloubce. Tlak je aplikován pomocí stlačeného plynu nebo vody.

Výsledky presjometrického průzkumu PMT

Výsledkem průzkumu je tzv. presjometrická křivka, což je závislost objemové deformace čidla na aplikovaném tlaku. Základními parametry získanými z presjometrické křivky jsou:

  • presjometrický modul EM,
  • kroutící tlak pf,
  • mez lámavosti PLM,
  • křivka expanze (rozšiřitelnosti).

Detailní interpretace presjometrických testů umožňuje získat informace o:

  • typu a stavu spojitých a nespojitých půd,
  • odporu proti smyku,
  • modulu pružnosti (včetně cyklického zatížení – uvolnění),
  • vztahu napětí a deformace,
  • horizontálním napětí,
  • ukazateli předpřetváření.

Průzkum půdy pomocí čidla PMT je jediným in situ geotechnickým testem, který poskytuje charakteristiku napětí a deformace, na základě které lze s velkou přesností určit moduly pružnosti, což významně ovlivňuje spolehlivost hodnot zakládaných konstrukcí inženýrských staveb.