Průzkum statickou sondou SCPTu je průzkum analogický k CPTu prováděný s využitím seismického kužele. Získávají se parametry podobné jako u průzkumů CPTu: qc, fs ,u2. Kromě toho se měří rychlost šíření podélné vlny vp a příčné vs v půdním prostředí na určené hloubce.

Průběh průzkumu statickou sondou SCPTu

Máme k dispozici 4-kanálový seismický modul, který měří s velmi vysokou přesností jak příčnou vlnu (Vs), tak podélnou vlnu (Vp). Generování jednotlivých vln probíhá prostřednictvím úderu kladivem do vhodného kovadla a externí senzor seismického signálu spouští záznam vlny na geofonech v nejvhodnějším okamžiku. V důsledku tohoto průzkumu, kromě parametrů získávaných při průzkumech CPTu, máme možnost určení modulu objemové deformace v rozsahu malých deformací (γ≤10-4%) G0.